Sif Sveinsdottir

Aalborg Psykoterapi

Sif hjalp mig at få det bedre med mig selv – på kun 6 sessioner.

Sif er meget imødekommende. Derfor kunne jeg åbne mig utroligt meget op for hende, på rigtig kort tid.

Det bedste ved Sif er, at hun er så god til at forklare tingene, og sætte dem i perspektiv. På den måde lærte Sif mig at se ting fra flere indfaldsvinkler, som har hjulpet mig til at rykke mig og få det godt.

Det hjalp mig også meget, var at have en udefrakommende som Sif at snakke med, fordi der er bare nogle ting som forældre og veninder ikke kan hjælpe med.

Jeg vil klart anbefale Sif til mine venner og veninder.

Majken, 16 år

Min interesse for, hvorfor vi mennesker føler, tænker og handler som vi gør, opstod tidligt i mit liv. Den interesse har udviklet sig til at blive den røde tråd i mit liv og min store passion. Menneskets psykologi bliver ved med at fascinere mig og inspirere, igennem mine oplevelser af, hvor meget psykoterapien kan hjælpe.

Oprindelse og uddannelser

Jeg stammer fra Island, hvor jeg voksede op i den lille by Seyðisfjörður, der ligger på østkysten.

Efter afsluttet studentereksamen flyttede jeg til Reykjavik, hvor jeg uddannede mig til musiklærer på Musikkonservatoriet i Reykjavik. Herefter flyttede jeg til Danmark, for at studere musikterapi.

Musikterapeut, Cand.mag. fra Aalborg Universitet:
Har en 5 års uddannelse der omfatter psykologi, psykoterapi, diagnoser og terapeutisk brug af musik.
Læs mere her om musikterapiuddannelsen

Jeg valgte at studere musikterapi ved Aalborg Universitet, fordi uddannelsen gav mig mulighed for, at fordybe mig i mine interesseområder: psykologi, psykoterapi og psykiske sygdomme.
Efterfølgende er jeg blevet optaget som et medlem i Dansk Psykoterapeutforening.
Læs mere her om psykoterapeutforeningen

Arbejdserfaringer

Jeg har primært beskæftiget mig med terapeutisk og mellemmenneskeligt arbejde og undervisning. Jeg har blandt andet arbejdet med voksne med psykiatriske diagnoser, stress, misbrug, demens og fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, omssorgssvigtede unge mennesker og undervist både børn og voksne.

Mig som psykoterapeut

I mig møder du en terapeut med den faglige ballast i orden og et medmenneske som har mærket livet på godt og ondt. Derfor har jeg udviklet stor indfølingsevne og kan møde dig med stor empati, der hvor du befinder dig.
Jeg tager altid udgangspunkt i dig, frem for en bestemt metode, og lægger stor vægt på, at du føler dig tryg, hørt, set og forstået, præcis som du er.

Tavshedspligt, etiske regler og supervision

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening følger jeg foreningens etiske regler og har tavshedspligt.
Jeg har løbende supervision, for at du modtager faglig og kvalificeret psykoterapi.

Sprog

Jeg tilbyder terapi på dansk, islandsk og engelsk.

Med venlig hilsen
Sif Sveinsdottir
Psykoterapeut, MPF
Musikterapeut, Cand.mag.
Musiklærer, Diplom